Idrottsmedicinsk Kompetens

Henrik Celander

Leg sjukgymnast

Tog examen 2010 vid Lunds universitet. Masters-examen i idrottsmedicin. Certifierad idrottssjukgymnast (CSPT). Vidareutbildad inom ortopedi, idrottsmedicin och manuell behandling.

Jobbar även med Dry needling/IMS (Intramuskulär stimulering) behandling

Sedan examen har jag arbetat inom primärvård med motions och idrottsskador, samt inom handboll med H65 Höör damer.

Henrik Celander är leg sjukgymnast och är verksam på Kulan Idrottsskadecentrum genom sitt företag Henrik Celander e.f..