Idrottsmedicinsk Kompetens

Samarbetspartners

Kulan Idrottsskadecentrum verkar för en helhetssyn kring patienten och samarbetar därför med en rad olika partners.

Hjärtläkare

En nyhet på Kulan Idrottsskadecentrum är att vi har inlett ett samarbete med MedBeat, som är en klinik med inriktning på såväl unga som gamla, elitidrottare såväl som motionärer.

Blodtrycksmätning – EKG – Ultraljud på hjärtat – Kardiologisk konsultation – Utvärdering, analys och vid behov medicinering

För mer information, klicka här: www.medbeat.se

EatMoveLive

EatMoveLive och fysioterapeuten Stina Gustafsson Dahan vill inspirera till en arbetsmiljö som har människans behov i fokus och arbetar för ett hållbart arbetsliv fysiskt, mentalt och socialt. Tillsammans med er utvecklar vi hälsosamma, hjärnvänliga och attraktiva arbetsplatser som medvetet och modigt vågar stanna upp. Önskar ni förebygga ohälsa, utforma en stöttande kultur och ha medarbetare som är ambassadörer för ert företag så har vi en idé om hur ni ska nå dit…

För mer information, klicka här www.eatmovelive.se

Camp Pro Skåne

På vår mottagning möter du ortopedtekniskt utbildad personal med mycket lång erfarenhet. Vi tittar på dina individuella förutsättningar och analyserar ditt rörelsemönster. Vi erbjuder gång- och löpanalyser, ett brett sortiment av ortoser för hela kroppen samt alla typer av fotbäddar/inlägg från prefabricerade till individuellt utprovade.

Vi välkomnar såväl privat-, företags- som försäkringskunder.

För tidbokning av fotbäddar/inlägg eller ortos behövs ingen remiss.

För mer information, klicka här www.camppro.se

Malmö idrottsakademi

Malmö idrottsakademi är ett kompetenscenter för hållbar elitidrott, där så väl idrottare, tränare, föreningar som förbund i ett långsiktigt och nära samarbete kan utvecklas för att nå internationella toppresultat. Malmö idrottsakademi har kompetens inom idrottsfysiologi, idrottsmedicin, idrottsnutrition, idrottspsykologi, life skills management, karriärvägledning och sport management.

För mer information klicka här www.malmoidrottsakademi.se

Övriga samarbetspartners

Ortho Center Skåne – är behjälpliga om operation eller ortopedläkarkonsultation skulle behövas.

Centrum för Idrott och Hälsa – är en del av Ortopediska klinikens verksamhet (SUS) och ligger granne med Kulan Idrottsskadecentrum på Stadionområdet