Idrottsmedicinsk Kompetens

Om Kulan Idrottsskadecentrum

Kulan Idrottsskadecentrum är ett centrum för idrottsmedicin beläget i Malmöidrottens hjärta på Stadionområdet – granne med Eleda stadion, Baltiska hallen, Atleticum, Isstadion och gamla Malmö stadion. I lokalerna finns en bred idrottsmedicinsk kompetens samlad representerad av elva fysioterapeuter, hjärtläkare, ortopedtekniker, massageterapeut m fl.

Fysioterapeuterna är kopplade till Hälsovalet i Region Skåne och ett besök kostar därför endast 200 kr. För barn och ungdom – under 20 år – är besöket kostnadsfritt. Region Skånes regler för högkostnadsskydd och frikort gäller. 

Vår målsättning är att tillgodose såväl föreningsverksamheten som motions- och elitidrotten med utökad tillgänglighet, snabb service och den höga specialistkompetens som behövs för snabbast möjliga återgång till fysisk aktivitet.

Rätt kompetens i rätt tid

Snabb bedömning
Rätt kompetens och snabb tillgänglighet är ledord som vi vet är viktiga för idrottare, motionärer och föreningar när man söker hjälp kring idrottsskador och rehabilitering. Att snabbt få en professionell bedömning och en tydlig riktning för fortsatt rehabilitering, behandling och omhändertagande samt en fingervisning om hur allvarlig skadan är, upplever vi är det som efterfrågas allra mest.

Samtliga fysioterapeuter som är verksamma i lokalerna har idrottsmedicinsk inriktning och är specialiserade på bedömning och rehabilitering av såväl akuta skador som överbelastningstillstånd i kroppens rörelse- och stödjeorgan. De flesta är redan kopplade till olika klubbar eller landslag och jobbar dagligen med såväl elitidrottare som motionärer.

Dessutom kan vi erbjuda bl a massageterapi, utprovning utav ortoser, fotbäddar och personlig träning.

Boka tid hos sjukgymnast

Hos Kulan Idrottsskadecentrum erbjuds:

  • Ett stort och modernt rehabgym där vi bedriver funktionell träning för att återskapa normal styrka, rörlighet och funktion efter skada
  • Funktionstester och rörelse analys
  • Löp- och gånganalyser
  • Stötvågsbehandling
  • Dry needling (nålbehandling)
  • Kinesiotejpning
  • Elektroterapi
  • Ortopediska inlägg i skor
  • Alter G – ett ”antigravitations” löpband som man kan gå eller springa avlastat på, ypperligt när man ska börja löpträna efter skada eller operation

Optimal rehabilitering
Fysioterapeuterna på Kulan Idrottsskadecentrum fungerar oftast som en första bedömningsinstans, därefter läggs en optimal behandlings- och rehabplan upp. Vi har även möjlighet att remittera vidare till specialister för t.ex. ultraljudsundersökning av muskel- och senskador, ultraljudsundersökning av hjärtfunktion, styrketester och uthållighets- och laktattester.

Boka tid hos sjukgymnastHistorik – Från Pelé till Zlatan

Lyssna på pod med Rickard Dahan – ”Blått snack”
Öppna podden


Dina synpunkter är viktiga!

Vi tar tacksamt emot din feedback, maila oss på info@kulanic.se och hjälp oss att bli ännu bättre