Idrottsmedicinsk Kompetens

Erik Gillenius

Leg sjukgymnast

Tog examen 2011 vid Lunds universitet. Pågående magisterexamen i idrottsmedicin vid Linnéuniversitet. Examen i ortopedisk medicin. Arbetar även med akupunktur.

Har ett brett intresse för idrott generellt men fr.a. fotboll och numera även långdistanslöpning som blivit en stor passion.

Erik Gillenius är leg sjukgymnast och är verksam på Kulan Idrottsskadecentrum genom sitt företag Gillenius Fysioterapi AB.