Vi på Kulan Idrottsskadecentrum följer noggrant rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och utvecklingen av situationen gällande Coronaviruset. I dagsläget finns inga rekommendationer eller indikationer på att vårdmottagningar eller rehabkliniker ska hållas stängda, utan vi har öppet som vanligt och patienter är fortfarande välkomna att boka tid.
[Läs mer här]

Idrottsmedicinsk Kompetens

ALLMÄN INFORMATION GÄLLANDE CORONA-VIRUSET

Vi på Kulan Idrottsskadecentrum följer noggrant rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och utvecklingen av situationen gällande Coronaviruset.

I dagsläget finns inga rekommendationer eller indikationer på att vårdmottagningar eller rehabkliniker ska hållas stängda, utan vi har öppet som vanligt och patienter är fortfarande välkomna att boka tid.
Istället har vi höjt hygienberedskapen på kliniken och idag gjort en totalsanering med ett speciellt bakterie- och virusdödande medel

Vi säkerställer också att:

  • besökare och anställda på vår arbetsplats är extremt noga med sin handhygien, tvättar händerna ofta med tvål och varmt vatten samt använder handsprit regelbundet.
  • besökare och anställda iakttar extra noggrannhet med att torka av all utrustning med sprit.
  • besökare och anställda vid tecken på förkylning, feber, torrhosta stannar hemma.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten