Har du sjukvårdsförsäkring privat eller via ditt jobb kan du få snabbare tillgång och gratis vård hos oss. Vi har särskilda samarbetsavtal med nedanstående försäkringsbolag, men tar även emot patienter med försäkringar i andra bolag. Kontakta ditt försäkringsbolag direkt så får du all information du behöver och ett snabbt handläggande.

Försäkringsbolag med särskilt samarbetsavtal med Kulan Idrottsskadecentrum:

Skandia
Folksam
Euroaccident
Bliwa
DKV/Falck Health Care